Tips till deltagare

När vi spelar, leker, tävlar eller på annat sätt umgås kommer vi uppleva en variation av känslor, såsom lycka, glädje, frustration och ilska. Här följer några tips till hjälp för att vi alla ska kunna trivas på eventet.

Online är samma som offline
Varje deltagare ansvarar för att en god miljö skapas i chat, på forum och i spelet. Behandla med- och motspelare och ledare på samma sätt som om du hade träffat dem utanför spelet.

Acceptera när andra känner sig kränkta
Alla reagerar olika på olika saker pga. bakgrund och erfarenheter. Acceptera att andra kan känna sig kränkta av något du kanske inte hade reagerat på. Detta gäller både de du aktivt kommunicerar med (i eller utanför spel) och andra i din omgivning som du inte direkt kommunicerar med.

Tipsa istället för att håna
Alla gör misstag och alla är nybörjare nån gång. Var hellre konstruktiv och ge hjälpsamma tips istället för att håna eller på annat sätt uttrycka frustration över andra deltagare. Det skapar en trivsammare miljö, som hjälper alla att bli bättre.

Visa empati
Att bli arg är naturligt. Försök dock att stanna upp innan du agerar ut din ilska på nån annan eller nåt föremål. Precis som du förmodligen inte uppskattar att nån annan tar ut sin ilska på dig, så uppskattar inte heller de andra deltagarna att du tar ut din ilska på dem.

Du vinner mer med positivt snack
Försök vara positiv, konstruktiv och peppande när du kommunicerar med andra. Det bidrar till trevligare miljö. Sker detta under lagspel ökar det dessutom chanserna för er att vinna.

Var en bra vinnare
Njut när du vinner – det förtjänar du! Men gnugga inte förlusten i ansiktet på motspelarna. Tacka för en god match och visa att du är en bra vinnare!

Påverka andra positivt
Du har inflytande över andra, oavsett du märker av det eller inte. Låt det få bli ett positivt inflytande! Andra deltagare ser hur du uppför dig och du kan vara med att inspirera dem till att skapa en trivsam miljö.

Analysera istället för att klaga
Om du blir arg över en förlust, ta reda på vad du hade kunnat göra annorlunda istället för att ta ut din ilska på andra deltagare, ledare eller föremål. Se det som en möjlighet att analysera med dina medspelare för att tillsammans bli ett bättre lag.

Visa hänsyn mot domare, arrangörer och ledare
Detta gäller särskilt under tävlingar och turneringar. Om ett domslut är fel uppskattar vi om du konstruktivt berättar detta, men domslutet ändras inte pga. hänsynslöst uppförande och du själv tappar fokus på din prestation i spelet.

För mer information, se Svensk e-sports code of conduct (red. Jesper Englin). Onlineversion finns här.