Villkor

 • Du ansvarar för att den information du fyllt i vid anmälan är korrekt. Skulle fel uppstå, kontakta oss för att be om ändring.
 • Du måste följa våra villkor och regler. Görs inte detta, reserverar vi oss för att stänga av dig från hela eventet utan möjlighet till återbetalning.
 • Du måste vara född senast 2011 för att få delta på eventet.
 • Sveriges lagar gäller. Följs inte dessa finns risk för avstängning utan möjlighet till återbetalning. Till exempel illegal nedladdning är strikt förbjudet. Inte nog med att det är emot Sveriges regler, det påverkar också nätverket väldigt negativt.
 • Vi tar inget som helst ansvar för egen medhavd utrustning eller andra värdesaker. Det får var och en stå för på egen risk. Ta därför hand om dina och andras saker!
 • Deltagare är inte skyldiga att i anmälan berätta om ev. sjukdom eller mediciner, men det kan underlätta för ledarna att hjälpa om behov uppstår. Vi jobbar så klart för att alla ska må bra under eventet, men uppmanar deltagare att ta ansvar för sin hälsa, särskilt om mediciner eller särskilda förhållanden krävs för att må bra. Det är extra viktigt att du anger korrekt information till målsman eller närmast anhörig, ifall något skulle hända och vi behöver kontakta denne.
 • Anmälan är bindande. Avanmälan är endast möjlig fram till sista anmälningsdagen. Vi återbetalar anmälningsavgiften endast om du blir sjuk. Avanmälan vid sjukdom ska då ske minst två dagar före eventets start och läkarintyg från allmän vårdinrättning som styrker att du inte kan medverka vid eventet ska skickas till oss. Vid avanmälan behåller vi 100 kr i administrativ avgift.
 • Om vi blir tvungna att ställa in eventet sker en delvis återbetalning till alla deltagare i den mån vi anser att vi har pengar till att betala tillbaka.
 • Endast betalda deltagare (de som har fått en färgglad figur) får befinna sig på eventområdet. I övriga fall behövs ledares godkännande.
 • Vi har eventfotografer, som under eventets gång kommer att dokumentera eventet genom bild och film. Detta material kommer efter eventet att publiceras offentligt i sociala medier (primärt Instagram och Facebook) och kan komma att användas vid marknadsföring av eventet framöver. Om man inte vill/kan/får vara med på bild, ansvarar man själv för att kontakta eventfotograferna.
 • Vi sparar personuppgifter från anmälan på ett säkert sätt och så länge som verksamheten kräver informationen. Personnummer sparas för att kunna identifiera deltagare på ett unikt sätt. Känsliga personuppgifter, såsom specialkost och medicin/sjukdomar, raderas efter eventet. Information om namn, födelsedatum, adress, mobil och epost kan komma att delas med organisationer, som t.ex. Pingst Ung. Ni har när som helst rätt att begära ut de personuppgifter som vi har sparat. Kontakta oss om ni har frågor kring detta.
 • Vid anmälan till Trinity Gaming kan du få rabatterad deltagaravgift om du är eller blir medlem i den Pingst ung-kopplade lokalföreningen som finns i den kyrka du oftast går till (annars i lokalföreningen Hope i Pingstkyrkan Hässleholm). Medlemskap i lokalföreningen är inte kopplad till religiös tillhörighet, medlemskap i kyrka eller trossamfund, eller koppling till något annat mer än deltagande under Trinity Gaming.
 • Vi förbehåller oss rätten att kontrollera eventuella missbruk av nätverket.
 • Vi förbehåller oss rätten att stänga av både el och internet om detta skulle behövas.
 • Vi förbehåller oss rätten att ändra eventinformation efter behov. Deltagare är själva ansvariga för att hålla sig uppdaterade.
 • Vi förbehåller oss rätten att skicka med s.k. spårningspixlar i våra e-postmeddelanden.
 • Ledares anvisningar måste följas!